เรียงความวันศุกร์

by Nicky

Dear You,
 
Do u wanna know my story…
Once I’m CRUSH ON YOU, who is my best fenz.
wanna CALL HIM MINE.
everytime near by u MY WORLD’S SPINNING.
EVERYBODY DOESN’T know what deep insight my feeling
we close together but barrier with friend relationship.
u never be BAD BOYS, SAD GIRLS like me think.
 
your g/f broke up with u, (why) u (have to) told me
and nothing advance between u and me.
one day u far away for your further study LONELY IN SPACE that’s me!
hurrr.. why life not be like CINDERELLA.
i willing to be bitter all my life if finnally end up happy with u.
I WANT WHAT I WANT and never had that want come true.
I BELIEVE one day u will see but all i got from u is same
from now on the thing u do make me realize that
i cn’t change your mind no matter how hard i try.
i can not stop thinking of you even you try to show me your new gal
SORRY ANYWAY, I THINK OF YOU still.
i’m waiting for you who neither see my good side
nor SEXY NAUGHTY BITCHY me
 
 
i don’t know if, i should laugh or cry
stupid me!
=============
 
โห อืม นะ เรียงความจากชื่อเพลง หลังปกซีดี ทาทา ยังเคอะ (ญาติฉีเคอะ ท่าทางอลังการเหมือนกัน)
อัลบั้ม โกอินเตอร์
ทำไปได้ หยิบมาผ่านตาปุ๊ป ความคิดสร้างสรรเชิงน้ำเน่า หลั่งไหล
ไม่ใช่เรื่องเล่าจากชีวิตตัวเอง และไม่ใช่ชีวิตใครเลยนะ จิงจิ๊ง สาบาน สาหุบ ได้
ก็แค่ชื่อเพลงมันพาไป เนะ
 
 
 
 
Advertisements